Dětské stříhání

Dětské stříhání 90,- Kč.

Na dětičky čeká odměna v podobě dárečku a dětský koutek.